Laatulupaus

Joukkoliikennelain 48§:n mukainen laatulupauksemme
1. Tarjottavat liikennepalvelut
Tarjoamme linja-autojen tilausliikennettä asiakkaiden tilausten mukaisesti Suomessa ja ulkomailla. Matkamme suuntautuvat pääosin kotimaahan mutta liikennöimme myös Balttiaan, Keski-Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Venäjälle.  Muita joukkoliikenneluvan vaativia kuljetuksia suoritamme tilaajien vaatimusten ja sopimusten mukaisesti.

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Palveluiden peruuntumisista ja niiden muutoksista tiedottaminen tapahtuu ilmoittamalla suoraan asiakkaalle tai www-sivujemme kautta.

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat
Raahen Tilausliikenne Oy:llä ei ole säännöllistä liikennettä, joten emme kuulu mihinkään lipunmyynti järjestelmään. Jos jostain syystä  keräämme maksun matkan aikana Raahen Tilausliikenne Oy:n puolesta, ilmoitamme lipuista mainoksissamme ja matkaesitteissämme.

4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
Raahen Tilausliikenne Oy:llä ei ole linja-liikennettä, jonka myötä ei ole tarvetta kuulua informaatio ja lipunmyyntijärjestelmiin. Raahen Tilausliikenne Oy on pelkästään tilausajoja tuottava linja-autoyritys.

5. Käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan sisäänpääsyä.
Kaikki bussimme ovat normaalilla turistivarustuksella varustettuja linja-autoja joihin kuuluvat mm.  wc, dvd, mikrofoni, ilmastointi sekä osassa autoissamme on  alkolukko. Pidämme autot aina teknisesti katsastuskuntoisina, siisteinä ja hyvin soveltuvina tilausajoliikenteeseen.

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
Asiakastyytyväisyys on meille tärkeä arvo. Nettisivuillamme olevan palautelomakkeen ja muun palautteen kautta toivomme saavamme tietoa palvelujemme onnistumisesta ja kehittämistarpeista. Tallennamme kaikki asiakaspalautteet ja vastaamme niihin. Seuraamme kehitystä palautteiden määrällä. Palautteiden johdosta tarvittaviin toiminnan korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

7. Valitusten käsittely, hinnanpalautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset
Kaikki mahdolliset valitukset käsitellään Raahen Tilausliikenne Oy:n henkilökunnan kesken. Mikäli valitus oikeuttaa mahdolliseen hinnan palautukseen ja virhe johtuu Raahen Tilausliikenne Oy:n toiminnasta, niin olemme aina valmiita hyvittämään osan maksetusta hinnasta tai palauttamaan suoritetun maksun tai muuten sopimaan hyvityksestä. Kaluston rikkoontumistapauksissa järjestämme korvaavan kuljetuksen mahdollisimman nopeasti. Viivytyksestä johtuvia kuluja ei korvata. Kaikki automme ovat vakuutettuja. Vakavissa vahinkotapauksissa vahingot korvataan vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti.

Matkan aikana särkyneet tai kadonneet matkatavarat korvataan ensisijaisesti matkustajan omasta matkatavaravakuutuksesta. Muussa tapauksessa korvataan tavaran käypä arvo, mikäli voidaan luotettavasti osoittaa tavaran olleen ehjä tai mukana lastaustilanteessa ja särkyminen tai katoaminen on johtunut autohenkilökuntamme tuottamuksesta. Asiakkaan itse lastatessa tavarat bussiin ne ovat hänen vastuullaan.

8.Vammaisten ja liikuntarajoitteisen matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen.
Raahen Tilausliikenne Oy:n bussit ovat normaaleja turistibusseja, osassa  busseistamme on ns. ylimääräinen porras, joka laskeutuu alas tai auto ”niiaa” sisään pääsyn helpottamiseksi. Mikäli ryhmän mukana on tulossa erityisjärjestelyjä vaativa henkilö, niin pyydämme asiakaitamme ilmoittamaan siitä etukäteen jo tilausta tehdessä, jotta voisimme ottaa huomioon asiakkaan tarpeet jo ennen matkan alkua, matkan onnistumisen vuoksi.
Toiminnoissamme linja-autoliikenteen alalla noudatamme yleisiä matkustussääntöjä niin bussikaluston kuin muun toiminnan ohella. Tavoitteenamme on aina tyytyväinen asiakas.

Tervetuloa Raahen Tilausliikenteen busseihin!